Skip menu Skip content

อย่าดีกว่า

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Comedy
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast เพิ่ง(สรพงษ์ ชาตรี), คำแพง(จารุณี สุขสวัสดิ์)
  • Aboutนายเพิ่งเพิ่งจบจากวิทยาลัยครู แล้วเกิดไปเที่ยวบาร์ครั้งแรก แต่ได้เจอคำแพง สาวที่ถูกส่งมาเรียนคณะครุศาสตร์ ซึ่งคนในหมู่บ้านฝากความหวังให้กลับไปสอนหนังสือ แต่ชีวิตพลิกผัน นายเพิ่งจึงสานฝันให้แทน โดยยอมไปสอนหนังสือที่ดอยสาง ซึ่งห่างไกลความเจริญ คนดอยกับคนเมืองจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่