Skip menu Skip content

Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund 2019

  • Site Official Website
  • Genre แฟชั่น, เรียลลิตี้
  • Station VOGUE
  • Cast กุลวิทย์ เลาสุขศรี(กุลวิทย์ เลาสุขศรี), สธน ตันตราภรณ์(สธน ตันตราภรณ์), จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล(จิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล), จงกล พลาฤทธิ์(จงกล พลาฤทธิ์), ศุภจักร ไตรรัตโนภาส(ศุภจักร ไตรรัตโนภาส), วรัตดา ภัทโรดม(วรัตดา ภัทโรดม), โสภาวดี เพชรชาติ(โสภาวดี เพชรชาติ), ฮัสซัน บาซาร์(ฮัสซัน บาซาร์), มลลิกา เรืองกฤตยา(มลลิกา เรืองกฤตยา)
  • Aboutสุดยอดโครงการเฟ้นหาดีไซเนอร์ไทยที่โดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบและด้านธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เป็นแบรนด์แฟชั่นที่มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลก โดยเหล่าดีไซเนอร์จะต้องผ่านการแข่งขันในโจทย์ต่างๆทั้งด้านการออกแบบ การตลาด รวมไปถึงการทำแฟชั่นโชว์ โดยจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขานำทีมโดยบรรณาธิการบริหารนิตยสาร โว้กประเทศไทย นิตยสารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนิตยสารแฟชั่นทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่ง