Skip menu Skip content

แก้วหน้าม้า

  • Site Official Website
  • Genre Animation (2D)
  • Station Broadcast Thai Television
  • Cast แก้วหน้าม้า(แก้วหน้าม้า), แก้ว(แก้ว), ปิ่นทอง(ปิ่นทอง), ท้าวภูวดล(ท้าวภูวดล), พระนางนันทา(พระนางนันทา), มหาดเล็ก(มหาดเล็ก), เบิ้ม(เบิ้ม), ท้าวกายมาต(ท้าวกายมาต), ท้าวประกายกรด(ท้าวประกายกรด), ท้าวพันธุ์ราช(ท้าวพันธุ์ราช), พระเจ้าตา(พระเจ้าตา), เรือของแก้ว(เรือของแก้ว), อีโต้(อีโต้)
  • Aboutพระปิ่นทอง โอรสแห่งมิถิลานครได้ทำว่าวตก นางแก้วหน้าม้าเก็บไว้ได้ พระปิ่นทองจึงออกอุบายให้สัญญาว่าถ้าคืนว่าวจะยอมอภิเษกด้วย แต่พอกลับเมืองพระปื่นทองก็แกล้งทำลืม แก้วหน้าจึงตามมาทวงสัญญา ท้าวภูวดลเจ้าเมืองมิถิลา บิดาของพระปิ่นทอง จำต้องยอมรักษาสัญญาจัดงานอภิเษกให้ แต่ก็หาทางถ่วงเวลา โดยให้นางแก้วหน้าม้าไปยกเขาพระสุเมรุ มาถวายในเจ็ดวัน นางแก้วหน้าม้าได้ออกเดินทางไปเจอฤๅษี ฤๅษีได้มอบเรือและอีโต้วิเศษให้แก้วนำไปยกเขาพระสุเมรุมามอบให้จนสำเร็จ แต่ท้าวภูวดลก็ยังแกล้งให้พระปิ่นทองหนีไปต่างเมือง จนหลงไปเจอเมืองยักษ์ นางแก้วต้องแปลงเป็นชายมาช่วยต่อสู้กับพวกยักษ์จนสำเร็จในที่สุด