Skip menu Skip content

ตบกะโหลก

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Lifestyle
  • Station CastingAsia
  • Cast ต้อม กฤษฎากร สุขมูล(ต้อม กฤษฎากร สุขมูล), เจมส์ ปทาน อุ้มมีเพชร(เจมส์ ปทาน อุ้มมีเพชร)
  • Aboutพวกเราคือ Content Creator ที่สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการเตือน “สติ” ผู้คน และสังคมโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลาง ถามว่า “ทำทำไม” ตอบว่า “อยากให้ทุกคนมี “สติ” แบรนด์นี้ เกิดขึ้นจากสองเพื่อนซี้ Tomchill และ Jame500 ที่นำพาทุกคนออกไปพบเจอเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนสติจึงตั้งชื่อแบรนด์ว่า “ตบกะโหลก” ตบเตือนเพื่อตื่นรู้ ขอบคุณที่ติดตาม เราสัญญาว่า ถ้าได้ดูคอนเทนต์ของตบกะโหลก คุณจะโดนตบให้ตื่นรู้ และมีสติในการใช้ชีวิต

POPULAR