Skip menu Skip content

TENCHI MUYOU! Ryo-Ohki Season 4

  • Site Official Website
  • Genre Animation
  • Station Muse Station
  • Aboutผู้รับช่วงต่อศาลเจ้ามาซากิ ที่ชื่อว่า มาซากิ เท็นจิ นั้นเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไป แต่ก็เผลอไปคลายผนึกที่อยู่ลึกในศาลเจ้าออกมา ทำให้กลายเป็นต้องสู้กับยักษ์ตนนั้นที่ชื่อว่า เคียวโกะ อีกทั้งเมื่อเรียวโกะได้กลับมาอาละวาดอีกครั้ง ศัตรูเก่าของเจ้าหล่อนที่ชื่อว่า อาเยกะ ได้ลงมาประจันหน้า... และตอนนั้นเองที่เท็นจิได้เริ่มรับรู้ว่าตนเองข้องเกี่ยวกันกับตระกูลที่มีอิทธิพลทั่วกาแลคซี่ที่ชื่อว่า จูไร