Skip menu Skip content

ตามรักตามฆ่า

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Action
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast กาย(เอก สรพงษ์ ชาตรี), อลิศ(จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์)
  • Aboutกาย (สรพงษ์) เพิ่งเรียนจบได้ถูกเรียกตัวให้กลับมาทำงานกับโท นายฝรั่งซึ่งเลี้ยงดูพ่อกายและกาย แต่กายปฎิเสธ ทำให้ต่อสู้กัน แต่เขม(ฤทธิ์ ลือชา)ลูกสมุนมือขวา พลาดยิงไปถูกนายฝรั่งเสียชีวิต ส่วนกายถูกจับ แต่ดอน (โกวิท) น้องชายร่วมสาบาน ช่วยกายไว้ แล้วดอนช่วยติดต่ออลิศ (เนาวรัตน์) ให้มาช่วยกายอีกทางเพื่อให้รอดเงื้อมมือ จากเขม