Skip menu Skip content

ตะลุยโรงหมอ

  • Site Official Facebook Facepage
  • Genre Comedy
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast นายอ้วน(เกียรติ กิจเจริญ), นายตุ๋ย(อรุณ ภาวิไล)
  • Aboutนักศึกษาแพทย์ชั้นปีสุดท้าย 3 คน ที่ต้องผ่าศพอาจารย์ใหญ่ภาคปฏิบัติจริง แต่ดันเจอดีเข้า จึงหนีป่าราบไม่คิดชีวิต ทำให้คนไข้ พยาบาล ตื่นตกใจวุ่นวายกันไปหมด เมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบเรื่องเข้า จึงมีมาตรการฝึกงานใหม่ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 คน เพื่อไม่ให้ขวัญอ่อน เมื่อส่งตุ๋ย ต้องไปเฝ้าห้องดับจิต อ้วน ต้องไปตกแต่งหน้าศพและอีกคน ต้องไปอยู่ตึกผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุรุนแรงและตาย ความวุ่นวายอลหม่านจะเพิ่มเป็นทวีคูณหรือไม่