Skip menu Skip content

ตะลุยกองถ่าย on LINE TV

  • Site Official Facebook page
  • Genre Entertainment News, ข่าวบันเทิง
  • Station CH3
  • Cast พุดเดิ้ล ปาจรีย์ ณ นคร(พุดเดิ้ล ปาจรีย์ ณ นคร)
  • Aboutเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปบุกตะลุยกองถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำของกองละคร รวมไปถึงงานบวงสรวงของละครหรือรายการของทางไทยทีวีสีช่อง 3 ในแต่ละเรื่อง