Skip menu Skip content

แอบ คนข้างบ้าน

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Comedy
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast อ๊อด(เท่ง เถิดเทิ่ง), แวว(อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์)
  • Aboutอ๊อด (เท่ง เถิดเทิ่ง) นักแซงค์มืออาชีพ ที่ทางการไม่เคยจับได้ แต่ปฎิบัติการครั้งลุ่ดนี้เพราะการทำงานผิดพลาดของสมุน ทำให้อ๊อดเจอตอเข้าจังเบ้อเร่อ ดันไปย่องเบาเข้าบ้าน ตำรวจ และดันมารู้ความลับของเจ้าของบ้านที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน