Skip menu Skip content
Watch LINE TV on mobile!

Sorry, this video is not currently available in your area.
We apologize for the inconvenience.

Hot Live  LIVE! I HATE YOU I LOVE YOU SPECIAL

มาทำความรู้จักกันก่อน
เราอยากแนะนำตัวให้เธอรู้จัก
ไม่อยาก ให้เธอกลัว
เพราะถึงเราจะดูเป็นคนแรงๆ
แต่ถ้าเธอรู้จักเรา
เรามั่นใจว่าเธอจะโอเค