Skip menu Skip content

Soul of a Nation

  • Site Official Website
  • Genre documentary
  • Station VOGUE
  • Aboutโว้กประเทศไทยรวบรวมเรื่องราวน่าประทับใจของ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ยิ่งใหญ่” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เปรียบเสมือนพ่อที่คนไทยต่างเคารพรักและเทิดทูน