Skip menu Skip content

Smallroom Music

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre เพลง, Music, Pop Music
  • Station Smallroom Music
  • Aboutเริ่มสร้างงานในปี 1999 โดยมีจุดประสงค์ ที่จะผลิตงาน เพลงสำหรับสื่อโฆษณาทุกประเภท ซึ่งในขณะ นั้นผู้ร่วมก่อตั้งประกอบไปด้วย นายรุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ (สมาชิกวงครับ ตำแหน่งเบสกีตาร์) และ นายนิตินาท สุขสุมิตร (สมาชิกวงพราว ตำแหน่งกีตาร์) โดยที่ยังไม่มีชื่อบริษัทหรือทำการ จดทะเบียนใดๆ หลังจากนั้น ประมาณ 8 เดือน นายเจตมนต์ มละโยธา (สมาชิกวงพราว ตำแหน่งกีตาร์) ก็ได้เข้ามาร่วมงาน และผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมดจึงเริ่มคิดที่จะทำงานอัลบั้มเป็นชิ้นแรกขึ้นมา และนี่ก็คือจุดเริ่ม ของชื่อบริษัท สมอลล์รูม ปัจจุบัน บริษัท สมอลล์รูม จำกัด ได้จดทะเบียน บริษัทถูกต้องตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบไปด้วยผู้บริหารดังต่อไปนี้คือ รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ เจตมนต์ มละโยธา นายขุนแผน (สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ชิสุ ที่รับตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท)