Skip menu Skip content

Shironeko Project

  • Genre Animation
  • Station Muse Station
  • Aboutกาลครั้งหนึ่ง นานแสนนานมาแล้ว มีอาณาจักรสีขาวอยู่บนฟ้า และอาณาจักรสีดำบนพื้นดิน คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมดุลตลอดมา จนเมื่อเวลาหนึ่ง ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอาณาจักรสีดำ ได้มีเด็กชายผู้ขุดหลุมฝังศพ คนในหมู่บ้านที่ถูกสัตว์อสูรโจมตีและตรงหน้าเด็กหนุ่ม ก็มีผู้มีสิทธิ์สืบทอดตำแหน่งราชารุ่นก่อนนามว่า สเคียร์ส ปรากฏตัวขึ้น เมื่อสเคียร์สได้เข้าหาเด็กหนุ่ม ก็ตัดสินใจได้ว่า นี่คือผู้ที่จะขึ้นเป็นราชาแห่งความมืด และเปลี่ยนแปลงโลกได้ ในอีกด้านนึง คือราชินีแห่งแสงไอริส ที่ได้รับพรคุ้มครองจากพระเจ้า และกังวลว่าสมดุลของแสงสว่างกับความมืด จะพังทลายลงไปและก็ได้รับรู้ว่า ที่นั่นก็มีตัวตนที่จะทำลายสมดุลอย่าง บาล ปรากฏตัวขึ้นมา ราชาแห่งความมืดแห่งอาณาจักรสีดำ ก็ได้ยื่นข้อเสนอผูกพันธมิตรผนึกกำลังเพื่อกำจัดบาลลงไป ราชินีแห่งแสงไอริสนั้น ได้พบกับเจ้าชายแห่งความมืด และก็เหล่าทูต พร้อมกับ "สัญญา" ที่จะนำพาความสงบสุขมาสู่โลกแต่แล้ว "คำสัญญา" นั้น ก็ถูกเหยียบย่ำโดยราชาแห่งความมืด ถ้อยคำสัญญาที่ทั้งสองเคยมอบไว้ให้แก่กัน กับความผิดบาปที่พาให้โลกเริ่มพังทลาย เรื่องราวที่ นำพา"จุดกำเนิด" ไปเริ่มต้นนับใหม่ที่ "ศูนย์" ถึงคราวเบิกม่าน ณ บัดนี้