Skip menu Skip content

พระรถเมรี

  • Site Official Website
  • Genre Animation (2D)
  • Station Broadcast Thai Television
  • Aboutนางยักษ์สนธมารขอธิดาองค์หนึ่งของพญายักษ์มาเลี้ยงให้ชื่อว่าเมรี ส่วนเภาได้คลอดลูกชายในถ้ำ โดยตั้งชื่อว่ารถเสน เภาเล่าให้ลูกฟังว่าพ่อของรถเสนคือพระรถสิทธิ์เจ้าเมือง ขณะเดียวกัน ณ เมืองทานตะวัน เมรีได้เติบโตเป็นสาว เริ่มสงสัยว่าตัวเองไม่เหมือนกับยักษ์ในเมืองทานตะวัน เมรีได้แอบออกนอกวังและได้พบมนุษย์ และเริ่มรู้สึกสงสัยว่าตัวเองจะไม่ใช่ยักษ์แท้ๆ ขณะที่พระรถเสนเข้าไปยังเมืองทานตะวัน เพื่อนำตาของแม่และป้าๆ กลับคืน รถเสนได้พบกับเมรีที่ไม่อยากเป็นยักษ์ เมรีขอให้พระรถเสนช่วยพาหนี พระรถเสนฆ่านางยักษ์สนธมารตาย นำดวงตาแม่กับป้าคืนมาได้ แต่จำต้องทิ้งเมรีไว้ที่เมืองทานตะวัน