Skip menu Skip content

รักคืนเรือน

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Romantic
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Aboutคชล (พงษ์พัฒน์) กับปอ (ขวัญฤดี) ทั้ง2 เป็นคู่รักที่วางแผนจะแต่งงานหลังเรียนจบ แต่ป้าของปอ เกิดป่วยหนัก และอยากให้ปอได้คู่ครองที่เป็นผู้ใหญ่ มีฐานะมั่นคงอย่างหมอโต(ลิขิต) ทำให้ปอต้องทำตามความต้องการของป้า แต่ปอไม่ได้รักหมอโต ทำให้หมอโตต้องเอาชนะใจปอให้ได้ และให้ปอลืมคชลให้ได้