Skip menu Skip content

เจ้าหญิงพิกุลทอง

  • Site Official Website
  • Genre Animation (2D)
  • Station Broadcast Thai Television
  • Cast พิกุลทอง(พิกุลทอง), พิชัยมงกุฎ(พิชัยมงกุฎ), ไอ้จ้อย(ไอ้จ้อย), อุษณะ(อุษณะ), พิศนุปักษี(พิศนุปักษี), แร้งบาก(แร้งบาก), แร้งลาย(แร้งลาย), กาดำ(กาดำ), นกเค้าแมว(นกเค้าแมว), นกแก้ว(นกแก้ว), หงส์หยก(หงส์หยก), พระนางกาขาว(พระนางกาขาว), เสนาเป็ด(เสนาเป็ด)
  • About"เจ้าหญิงพิกุลทอง" ผู้มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน ยามเจรจาจะมีดอกพิกุลทองร่วงลงมาเป็นที่รักใคร่ของผู้พบเห็น พญาแร้งได้พบกับเจ้าหญิงก็หลงรักจึงแปลงตัวเป็นเจ้าชายมาสู่ขอ ท้าวสันนุราชพระบิดา โกรธมากจึงทรงสั่งให้อุษณะสร้างสะพานทองจากบ้านมาถึงพระราชวังภายในคืนเดียว หากทำไม่ได้จะถูกจับประหารชีวิต แต่ถ้าทำได้จะยกเจ้าหญิงให้ อุษณะเรียกบริวารแร้ง สร้างสะพานทองได้สำเร็จ ท้าวสันนุราชจำต้องให้พิกุลทองอภิเษกกับอุษณะ แล้วไปอยู่ที่เมืองแร้ง พิกุลทองรุ้ว่าอุษณะเป็นพญาแร้งจึงหนีไปซ่อนในถ้ำ แล้วส่งจดหมายขอความช่วยเหลือใส่ผอบลอยน้ำไป จนถึงเมืองพระมงกุฎ เจ้าชายพิชัยมงกุฏเก็บผอบได้และออกตามหาเจ้าหญิงแต่กลับเจอกับนางยักษ์กาขาวที่สวมรอยเป็นเจ้าหญิง เจ้าชายต้องออกตามหาเพื่อช่วยเจ้าหญิงพิกุลทองให้รอดพ้นจากการตามล่าของพวกแร้ง ในขณะเดียวกันตนเองก็ต้องหนีนางยักษ์กาขาว หลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนาๆ ในที่สุดเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข