Skip menu Skip content

ท้าวแสนปม

  • Site Official Website
  • Genre Animation (2D)
  • Station Broadcast Thai Television
  • Cast แสนปม(แสนปม), พระธิดาเนตรนภา(พระธิดาเนตรนภา), พระโอรสชินเขต(พระโอรสชินเขต), ท้าวไตรตรึงส์(ท้าวไตรตรึงส์), มเหสีจันทร์สุดา(มเหสีจันทร์สุดา), เจ้าชายไกรสิงห์(เจ้าชายไกรสิงห์), พี่ตุ๊กติ๊ก(พี่ตุ๊กติ๊ก), เจ้าถุงทอง(เจ้าถุงทอง), พ่ออิ่ม(พ่ออิ่ม), แม่เอิบ(แม่เอิบ), พระอินทร์(พระอินทร์)
  • Aboutที่เมืองแสนสุข ตาอิ่มและยายเอิบอยากมีลูกมาก หมอผีประจำหมู่บ้านให้ตายายนำคางคกมาต้มเป็นยาบำรุงเพื่อให้มีลูก ตายายทำตามคำหมอจนได้ลูกชายสมใจ แค่เคราะห์กรรมที่ทำไว้กับคางคก ทำให้ลูกเกิดมามีปุ่มปมตามตัว ตาและยายจึงตั้งชื่อลูกว่า “แสนปม” พ่อแม่ของแสนปมพยายามหาสมุนไพรมารักษาลูกแต่ก็ไม่หายแต่กลับทำให้แสนปมมีความรู้เรื่องสมุนไพร วันหนึ่งแสนปมถวายมะเขือให้พระธิดาเนตรนภา เกิดอัศจรรย์พระธิดาตั้งครรภ์โดยไม่รู้สาเหตุ จนประสูติพระโอรสชินเขต ท้าวไตรตรึงส์ พระบิดาของเจ้าหญิงเนตรนภาได้จัดพิธีเสี่ยงทายเพื่อตามหาบิดาของหลาน โดยบอกว่าหากหลานของตนเสวยอาหารของชายใด จะรับผู้นั้นเป็นราชบุตรเขย ซึ่งพระโอรสได้เสวยข้าวของแสนปม แต่เพราะรูปร่างหน้าตาที่อัปลักษณ์ แสนปมจึงถูกทุกคนในวังรังเกียจ 3 คนพ่อแม่ลูกจึงต้องระหกระเหินออกไปผจญภัยด้วยกัน ศัตรูจับพระธิดาเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองเอาเมืองกับท้าวไตรตึงส์ แสนปมเข้าไปช่วยพระธิดาออกมาได้ ศัครูจึงยกทัพไปตีเมืองไตรตรึงส์ แสนปมยกทัพไปช่วยและชนะศึก ด้วยความดีที่แสนปมทำให้มาตลอด พระธิดาจึงใจอ่อนยอมรับรักจากแสนปม และทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข