Skip menu Skip content

สังข์ทอง

  • Site Official Website
  • Genre Animation (2D)
  • Station Broadcast Thai Television
  • Cast พระสังข์(พระสังข์), เจ้าเงาะ(เจ้าเงาะ), ท้าวยศวิมล(ท้าวยศวิมล), พระนางจันเทวี(พระนางจันเทวี), พระนางจันทา(พระนางจันทา), ปุโรหิต(ปุโรหิต), หมอผี(หมอผี), รุกขเทวดาไผ่(รุกขเทวดาไผ่), รุกขเทวีไทร(รุกขเทวีไทร), ท้าวภุชงค์ (ร่างมนุษย์)(ท้าวภุชงค์ (ร่างมนุษย์)), ท้าวภุชงค์ (ร่างพยานาค)(ท้าวภุชงค์ (ร่างพยานาค)), มเหสี ท้าวภุชงค์(มเหสี ท้าวภุชงค์), นางพันธุรัต(นางพันธุรัต), พี่เลี้ยงนางยักษ์(พี่เลี้ยงนางยักษ์), ท้าวสามล(ท้าวสามล), รจนา(รจนา), พระอินทร์(พระอินทร์), เสนาจันทร์(เสนาจันทร์), สงกา(สงกา), พยาครุฑ(พยาครุฑ), มะลิวัลย์(มะลิวัลย์), จันทนา(จันทนา), สารภี(สารภี), ยี่สุ่นเทศ(ยี่สุ่นเทศ), เกศเมือง(เกศเมือง), เรืองยศ(เรืองยศ), อาบู(อาบู), ไทเกอร์(ไทเกอร์), ปีเตอร์(ปีเตอร์), บูซู(บูซู), อับดุล(อับดุล), อุ้ยเสี่ยวป้อ(อุ้ยเสี่ยวป้อ)
  • Aboutณ เมืองยศวิมลนคร พระมเหสีจันเทวีได้คลอดลูกออกมาเป็นหอยสังข์ จึงถูกพระนางจันทา มเหสีรอง ใส่ร้ายว่าเป็นกาลีบ้านเมืองและลูกขับออกจากเมืองไปอยู่กระท่อมตายายชายป่า จนกระทั่งพระสังข์ที่ซ่อนอยู่ในหอย ได้ออกมาพบแม่ ข่าวล่วงรู้ไปถึงนางจันทา จึงได้ส่งคนมาจับพระสังข์ไปถ่วงน้ำ แต่ท้าวภุชงค์พญานาคราชช่วยเอาไว้ และส่งให้ไปอยู่กับ นางพันธุรัต พระสังข์รู้ว่านางพันธุรัตเป็นยักษ์จึงขโมยรูปเงาะ ไม้เท้า เกือกแก้ว เหาะหนีมาจนถึงเมืองสามล ท้าวสามลและนางมณฑากำลังจัดพิธีเลือกคู่ให้ธิดาทั้งเจ็ด แต่รจนาพระธิดาองค์สุดท้อง เห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ในรูปเงาะจึงเสี่ยงมาลัยไปให้ สร้างความพิโรธให้ท้าวสามลขับไล่รจนาให้ไปอยู่กระท่อมปลายนากับเจ้าเงาะ พระสังข์ในร่างเจ้าเงาะได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการช่วยท้าวสามลตีคลีกับข้าศึกที่หวังมาชิงเมืองได้สำเร็จ ท้าวสามลจึงรับกลับเข้าเมืองและจัดพิธีอภิเษกให้อย่างสมเกียรติ