Skip menu Skip content

พ่อปลาไหลแม่พังพอน

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Comedy
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast วรรธสิน(สันติสุข พรหมศิริ), ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล(วรรณวี)
  • Aboutนายวรรธสิน (สันติสุข) หนุ่มประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท ต้องการมาเช่าห้องกับวรรณวี (ศศิมาภรณ์)ลูกสาวคนสวยของเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ซึงมีเมียเป็นคุณนายจอมหนึบ ขี้บ่น ขี้จุกจิก เจ้ากี้เจ้าการทุกอย่าง แต่วรรณรวีถูกบังคับให้แต่งงานกับเพื่อนลูกชายของพ่อ จึงรู้สึกไม่สบายใจ แต่ชายคนดังกล่าวกลับกลายเป็นคนเดียวกันที่มาเช่าห้อง