Skip menu Skip content

Plump Revolution รักต้องอ้วน

  • Date 2012-01-01 ~
  • Site Official Facebook page
  • Genre Romantic, Comedy
  • Station DREAMBOX MEDIA Co.,Ltd. & JSTARDOM Co.,Ltd.
  • Cast อารา(ลีโซจอง), โดกยอง(ลีฮยอนจิน)
  • AboutPlump Revolution รักต้องอ้วน อารา นางแบบรูปร่างดี ถึงแม้เวลาทำงาน เธอจะค่อนข้างอ่อนไหวง่ายแต่เธอก็เป็นนางแบบชื่อดังของเกาหลี สิ่งที่เธอเกลียดที่สุดคือคนที่มีรูปร่างอ้วน วันหนึ่ง นิตยสารที่เธอกำลังจะขึ้นปกแจ้งว่าช่างภาพที่แจ้งไว้จะถูกเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ทำให้การทำงานล่าช้าไปหมดเนื่องจากต้องรอช่างภาพคนใหม่ เธอรู้สึกหงุดหงิดและเครียดเมื่อรู้ว่าช่างภาพคนใหม่คือโดกยอง โดกยองตำหนิและว่าเธอเหมือนนางแบบมือสมัครเล่น ไม่ใช่นางแบบมืออาชีพเลย