Skip menu Skip content

เพชรตาแมว

  • Site Action
  • Genre Action
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast คุณชาย(ยุรนันท์ ภมรมนตรี), บุศรัตน์(ธิดา ธีระรัตน์)
  • Aboutแจ็ค, ฉัตร และคุณชาย ทั้ง 3 คนตกลงกันไปที่เขาแมวหมอบ จังหวัดกาญจนบุรื โดยมีจุดประสงค์เดียวกันทั้งหมดคือ เพชรตาแมว โดยมีข้อตกลงกัน ใครเป็นผู้ฆ่าแมว ผู้นั้นเป็นผู้ครอบครองเพชร แต่เมื่อฉัตรได้เพชร มีสมุนของแจ็คเกิดโลภ ยิงฉัตรจนเสียชีวิต ก่อนตายฉัตรได้สั่งคุณชายไว้ เพชรตาแมวขอมอบให้แก่ลูกสาวคนเดียวของเขาคือ บุศรัตน์ แต่คุณชายยังมิได้ทำตามที่สัญญาที่รับปากไว้ อาถรรพณ์จากเพชรตาแมวทำให้ร่างกายคุณชายไม่มีเรี่ยวแรง คุณชายจึงสั่งหมอทรงยศ ลูกชายคนเดียวของคุณชาย ช่วยตามหาบุศรัตน์เพื่อส่งมอบเพชรดังกล่าวคืนให้