Skip menu Skip content

We Are Peaceful Brothers

  • Date 2017-01-01 ~
  • Genre Drama
  • Station WHYNOT MEDIA
  • Aboutเรื่องราวของเด็กหนุ่มไฮสคูลกับชีวิตที่แสนจะไม่ธรรมดา เหตุการณ์ชุลมุนหาให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับพี่ชาย และแฟนของพี่ชาย