Skip menu Skip content

ประกาศิตจากหัวใจ

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Romantic
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast พนม(พิศาล อัครเศรณ๊)
  • Aboutพนม (พิศาล) นายแพทย์หนุ่มพบประสบการณ์เลวร้ายที่ไม่อาจลืม เมื่อเขารักษาลูกสาวตัวเองเต็มความสามารถ แต่ไม่อาจยื้อชีวิตลูกสาวไว้ได้ ภรรยาก็หนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำให้พนมหมดอาลัยตายยาก ทำให้ตัวเขาทิ้งวิชาชีพที่ตัวเองเรียน ไปรับจ้างทำไร่ ที่ต่างจังหวัด พนมอาศัยอยู่กับนายจ้าง และเขาเอ็นดูป้าย ลูกสาวนายจ้างวัยไล่เลี่ยกับลูกสาวของเขาที่เสียชีวิตไป ป้ายได้ป่วยเป็นโรคเดียวกับลูกสาวพนม ทำให้พนมต้องกลับมาเป็นหมออีกครั้ง เพื่อรักษาป้ายและลบความทรงจำอันเลวร้ายในอดีต