Skip menu Skip content

ขุนนางหัวใจคุณธรรม (Noblesse Oblige)

  • Date 2014-01-01 ~
  • Genre Drama
  • Station TVB ANYWHERE
  • Cast หม่ากั๋วหมิง, หยางอี๋, เฉินซานชง, หยวนเหว่ยหาว, หลิวตัน, เฉินจื้อหยาว
  • Aboutฮุ่ยหลิน (หยางอี๋) กับศิษย์น้องฮุ่ยหยี(เล่อถง)ที่เป็นลูกศิษย์แม่ชีแต่ยังไม่ได้ออกบวช ร้อนรนออกหาเงินกู้เพื่อบูรณะอารามและรักษาอาการป่วยของอาจารย์ ตกกระไดพลอยโจนรู้จักกันตู้เจิ้นเฟิง(หม่ากั๋วหมิง)ผู้เป็นเจ้าของร้านแลกเงินเจี้ยเฉียนอี้ จนทั้งสองต้องมาเป็นสาวในจวนตู้อย่างไม่ได้ตั้งตัว ฮุ่ยหลินมีวรยุทธ์ล้ำเลิศค่อยเช็ดก้นให้ เจิ้นเฟิงที่เอาแต่ก่อเรื่องวุ่นวาย แม้ทั้งสองจะกัดกันบ่อย แต่ก็ช่วยเหลือกันในยามคับขัน จนผูกพันมีความรักกันโดยไม่รู้ตัว