Skip menu Skip content
UPDATED

MORIARTY THE PATRIOT

  • Genre Animation
  • Station Muse Station
  • Aboutศตวรรษที่ 19 ท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นช่วงเวลาที่อังกฤษกำลังขยายอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ ทว่าในเบื้องหลังของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น ก็มีระบบลำดับชั้นอันเก่าแก่ที่ทำให้ขุนนางซึ่งมีจำนวนไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมดปกครองประเทศอยู่ เหล่าขุนนางที่ยึกครองสิทธิพิเศษราวกับเป็นเรื่องปกติ และชนชั้นล่างที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ผู้คนนั้นไม่ว่าใครต่างก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในระบอบลำดับชั้นที่ถูกกำหนดตั้งแต่ถือกำเนิดมา วิลเลี่ยม เจมส์ มอริอาร์ตี้ ได้เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทำลายระบอบชนชั้นพิเศษที่เน่าเฟะ และสร้างประเทศในอุดมคติขึ้นมา มอริอาตี้ "เจ้าแห่งอาชญากร" ที่สามารถหลอกลวงได้แม้กระทั่งเชอร์ล็อคโฮม กำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยการปฏิวัติโดยอาชญากรรม...