Skip menu Skip content

Money Matters

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Finance & Stock
  • Station CastingAsia
  • Cast พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์(พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์)
  • Aboutผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่ออยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศโดยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ผมพอมีและคิดว่ามีประโยชน์ต่อทุกคน ผมไม่ได้เก่งทุกเรื่อง จะว่าไปแล้ว ไม่เก่งหลายเรื่องเลยหล่ะ เช่น ร้องเพลงไม่เพราะ วาดรูปไม่สวย ทำกับข้าวไม่ได้ และอีกหลายพันอย่างที่ผมไม่ได้เรื่องเลย **แต่เรื่องที่ผมมั่นใจว่าผมค่อนข้างรู้จริงและรักที่จะแบ่งปันคือ การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เช่น เรื่องการเงิน การลงทุน การทำธุรกิจ personal growth การพัฒนาทุกๆมิติของชีวิต นั่นคือ กาย วิธีคิด อารมณ์ และ จิตวิญญาณ

UPDATED

POPULAR