Skip menu Skip content

หมอผี

  • Date 2016-01-01 ~
  • Site Official Website
  • Genre Horror
  • Station PPTV HD 36
  • Cast อาจารย์วิเศษ(วสุ แสงสิงแก้ว), อาคม(เจสัน ยัง), เศก(ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม), รัตติกาล(พิชญ์นาฏ สาขากร), มหาเนิร์ด(ธนฉัตร ตุลยฉัตร), ดารการ(ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา), เจน(ธันย์ชนก สายสวัสดิ์), จอนนี่(โจนาธาน แซมซัน), พ.ต.ท.ศักดา(จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร)
  • Aboutอาจารย์วิเศษ ผู้อำนวยการของสถาบัน Paranormal Reseach เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่หลักคือค้นคว้าหาความจริงในปรากฏการณ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณ ภูติผีปีศาจ จนเป็นที่มาของสมญานาม “หมอผี” ของอาจารย์วิเศษ แต่ความจริงแล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี และยังเป็นนักค้นคว้าเกี่ยวกับวิญญาณศาสตร์รอบรู้เกี่ยวกับไสยศาสตร์ แต่เมื่อเขาศึกษาลึกลงไปก็ได้พบกับเรื่องลี้ลับมากขึ้นๆ หากแต่มีบางครั้งหลายสิ่งที่มองไม่เห็นกลับมีพลังอำนาจเหนือความคาดหมาย เขาจึงได้รวบรวมกลุ่มคนหลากหลายความสามารถ แต่สนใจในเรื่องของวิญญาณเหมือนๆกัน เข้ามาเป็นสมาชิกของสถาบันเพื่อร่วมพิสูจน์เรื่องราวต่างๆ อาทิ อาคม อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์และ เศก หนุ่มฮิปสเตอร์ ผู้ชอบความท้าทาย จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากสถาบันที่ผลิตนักประดิษฐ์ระดับโลก รัตติกาล ผู้ช่วยของอาจารย์วิเศษ จอห์นนี่ ลูกครึ่งไทยแคนาดาที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ ศาสนาสากล มหาเนิร์ด เด็กหนุ่มที่อายุเพียง 19 ปี แต่จบปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์ เขาสามารถเข้าสู่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้ทุกระดับทั่วโลก รวดเร็วยิ่งกว่าใครในประเทศ