Skip menu Skip content

Messy Goes To Okido เมสซี่ตะลุยเมืองความรู้โอคิโด

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Family, Animation 3D
  • Station TOONEE 90
  • About"MESSY GOES TO OKIDO เมสซี่ตะลุยเมืองแห่งความรู้โอคิโด” เมสซี่ สัตว์ประหลาดตัวสีฟ้าจอมขี้สงสัย จะพาน้องๆไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์แสนสนุกในเมืองแห่งความรู้ OKIDO พร้อมกับเพื่อนของเขา โซ และ ฟีลิกส์ ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน

UPDATED

POPULAR