Skip menu Skip content

ลูกกรุง

  • Date 2019-01-01 ~
  • Site Official Facebook page
  • Genre Drama
  • Station ช่องวัน 31
  • Cast รวิน(กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ), เพชรลดา(มารี เบรินเนอร์), ครูเรือง(ดอม เหตระกูล), พลโทปกรณ์(วิลลี่ แมคอินทอช), พัชรา(ปูเป้ รามาวดี นาคฉัตรีย์), พลวัฒน์(ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
  • Aboutเรื่องราวของ รวิน (นภัทร อินทร์ใจเอื้อ) นักร้องเพลงลูกกรุงที่มีน้ำเสียงอันไพเราะเหมือนมีมนต์สะกด ได้มาพบรักกับ เพชรลดา (มารี เบรินเนอร์) ลูกสาวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ฐานะทางสังคมที่ต่างกัน กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความรักระหว่างเขาและเธอ ทั้งคู่จะฝ่าฟันอุปสรรคความรักครั้งนี้ไปได้อย่างไร?