Skip menu Skip content

ม่านบังใจ

  • Date 2020-01-01 ~
  • Site Official Website
  • Genre Drama
  • Station Ch7HD
  • Cast ทัฬห์(เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ), เฟื่องลดา(มุก มุกดา นรินทร์รักษ์), ไทว์(ยูโร ยศวรรธน์ ทะวาปี), สร้อยสน(เนย ปภาดา กลิ่นสุมาลย์), กวิน(เบน สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ), กาย(ป่าน คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์)
  • Aboutเรื่องราวความรักต่างวัยที่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิด เมื่อสาวน้อยจอมทิฐิ คิดว่า นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ผู้พรากชีวิตพ่อของเธอไปด้วยอุบัติเหตุ แถมยังใช้เงินบังคับให้เธอต้องแต่งงานด้วย เธอจึงยอมแต่งงานกับเขา เพื่อหวังปอกลอกสมบัติตามคำแนะนำของแม่เลี้ยง กว่าที่เธอจะรู้ว่าเขารักเธออย่างจริงใจและทำทุกอย่างเพื่อให้เธอรอดพ้นจากน้ำมือแม่เลี้ยง ทุกอย่างก็เกือบจะสายเกินไป

UPDATED

PLAYLISTS

ตอกย้ำความสนุก EP.1 ม่านบังใจ (9)

ตอกย้ำความสนุก EP.2 ม่านบังใจ (9)

POPULAR