Skip menu Skip content

แม่นาคพระโขนง

  • Site Official Website
  • Genre Horror
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast พี่มาก(สมบัติ เมทะนี), แม่นาค(ปรียา รุ่งเรือง)
  • Aboutเวอร์ชั่นนี้ สมบัติรับบทเป็นพ่อมาก ปรียารับบทเป็นแม่นาค เรื่องราวที่ทุ่งพระโขนง เมื่อพ่อมากไม่ทราบว่าเมียตัวเองตายในขณะที่คลอดลูก แต่ชาวบ้านนั้นรู้กันทั่ว ทำให้ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนปกติ หาได้ระแคะระคายเรื่องแม่นาคแต่อย่างใด