Skip menu Skip content
UPDATED

ลูกทุ่งไอดอล

  • Site Official Facebook page
  • Genre Reality
  • Station Zense Entertainment
  • Cast เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม(เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม), นุ้ย ธนวัฒน์(นุ้ย ธนวัฒน์), จ๊ะ นงผณี มหาดไทย(จ๊ะ นงผณี มหาดไทย), ลำไย ไหทองคำ(ลำไย ไหทองคำ), แซ็ค ชุมแพ(แซ็ค ชุมแพ), เต๊ะ ตระกูลตอ(เต๊ะ ตระกูลตอ)
  • Aboutครั้งแรกของปรากฎการณ์วาระลูกทุ่งแห่งชาติ กับเวทีการแข่งขันร้องเพลงที่จะเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้เป็นนักร้องอาชีพ ชิงเงินรางวัล 500,000 บาท