Skip menu Skip content

LODI X NEXT IDOL

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre เกมโชว์
  • Station Workpoint
  • Cast จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย(จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย), เงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ(เงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ), กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล(กอล์ฟ พิชญะ นิธิไพศาลกุล)
  • Aboutปรากฎการณ์ของวงการโทรทัศน์ไทย กับการรวมตัววง IDOL หญิงครั้งแรก!! ที่มาแข่งขันกันในรูปแบบ Survival เพื่อค้นหา “IDOL หญิง” ที่เป็นที่สุดของเมืองไทย เริ่มพฤศจิกายนนี้ ทางช่อง Workpoint23