Skip menu Skip content

ไลลาธิดายักษ์

  • Date 2019-01-01 ~
  • Site Official Website
  • Genre Drama
  • Station ช่องวัน 31
  • Cast ไลลา(อินเตอร์ รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ), มาริสา(กี้ นิโคล เทริโอ), แจ๊ค(โป้ ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์), มะปราง(มุก ณปภัช ฐิตะกวิน), ธนัท(ลิฟท์ สุพจน์ จันทร์เจริญ), พินธุรส(ฝน ธนสุนทร)
  • Aboutเปิดจักรวาลฮีโรสายพันธุ์ใหม่ ว่าด้วยเรื่องของ “ยักษ์” ตัวละครที่มักจะอยู่ในเนื้อเรื่องวรรณคดีหรือเรื่องเล่าโบราณ มีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์ ต่างตรงที่มี พลังมหาศาล เรามักจะคิดว่ายักษ์ไม่มีอยู่จริง แต่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าที่จริงแล้ว “ยักษ์มีอยู่จริง" เพียงแต่อยู่คนละภพกับโลกมนุษย์เราเท่านั้น!!