Skip menu Skip content

LDA ลดา - Ladies of Digital Age

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Technology & Gadget
  • Station Flourish Digital
  • Cast เฟื่องลดา(สรานี สงวนเรือง), ออย(วรรษมน พฤฒิธรรมกูล), ญดา(นริลญา กุลมงคลเพชร), เตอเติ้ล(ปริยธิดา วัชรวันทานนท์), บอนเน่(สุมิตา จันทโร), ไตเติ้ล(ชวภณ คารมภ์)
  • Aboutนำเสนอคอนเทนต์ การเตรียมพร้อม "ใช้ชีวิต" ในโลกอนาคตอย่างมี "ความสุข" ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วต้องเตรียมพร้อมสองสิ่ง คือ 1. Tech (ติดอาวุธความรู้ด้านเทคโนโลยี) : เพื่อให้เราก้าวทันโลก รู้ทันการเปลี่ยนแปลง จะได้ทั้งตั้งรับ และสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ รู้ก่อน ได้เปรียบกว่า เห็นช่องทางใหม่ๆในการอยู่รอด เพื่อจะไม่ได้โดนคลื่นยักษ์ซัด 2. Mind (กลับมาสำรวจข้างในจิตใจตนเอง) : การพัฒนาและพากลับมารู้จักตัวเอง” ให้มากขึ้น กลับมาอยู่กับปัจจุบัน คุยกับตัวเอง รู้เท่าทันตัวเอง เพื่อเป็นการสร้าง “รากฐาน” ที่แข็งแกร่ง ให้เรา “พร้อม” ลุยไปข้างหน้า

POPULAR