Skip menu Skip content

Lapis Re:LiGHTs

  • Genre Animation
  • Station Muse Station
  • Aboutเวทีนั้นคือทรายอัญมณี และเมืองมามเคสเทลแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงจากการเป็นแหล่งพลังของหินอัญมณีที่เป็นผลึกของทรายอัญมณี โดยเด็กสาวที่นำทรายและหินอัญมณีมาใช้ประโยชน์ ร่ายคาถาและบรรเลงท่วงทำนองให้เกิดเป็นเวทมนตร์ถูกเรียกว่า “แม่มด” ผู้ซึ่งขับร้องประสานเสียงและกำจัดปีศาจร้าย แล้วก็รวบรวมความหลงใหลจากผู้คน โรงเรียนสตรีฟลอร่า สถานศึกษาที่แม่มดแห่งรุ่งอรุณได้ก่อตั้งขึ้นสำหรับการเรียนรู้เพื่อเป็นแม่มด เทียร่า เด็กสาวผู้ใฝ่ฝันจะเป็นแม่มดผู้เพียบพร้อมได้มาเยือนโรงเรียนแห่งนี้แล้ว “กรุณาให้ดิฉันเข้าศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยเถอะค่---เอ๊ะ!?”