Skip menu Skip content

เราต้องสู้

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Action
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast ดอม เหมตระกูล, พรชิตา ณ สงขลา
  • Aboutหลายปณิธานรวมเป็นพลังหนึ่งเดียว กับภาพยนตร์ เราต้องสู้ โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ไทยสตาร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมใจกันสร้างด้วยตระหนักถึงสภาพสังคมที่เผชิญความชั่วร้ายของยาเสพติด ตอกย้ำและปราบให้สิ้น เพื่อเทิดไท้ถวายองค์ราชันย์ เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการสร้างพลังปลุกใจให้คนไทยร่วมแรงกันต่อต้านสิ่งเสพติดกับฉากต่อสู้ทำหน้าที่ขจัดและทำลายโดยนักรบเลือดทหาร บทบาทนักแสดงหน้าใหม่การถ่ายทอดอารมณ์คนติดยา ชี้ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลภัยมืดซึ่งก่อโทษมหันต์ต่อผู้หลงผิด