Skip menu Skip content
UPDATED

ล้างตู้เย็น

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Food Variety
  • Station Good Day
  • Cast เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ(เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ)
  • Aboutรายการ Variety ด้านอาหาร โดยตัวแม่สายกินอย่าง เบน ชลาทิศ ที่สอดแทรกความเป็นตัวตนของเบนลงไป ทำให้เกิดความสนุกสนานตลอดการรับชม ทำให้รายการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยเนื้อหาของรายการเต็มไปด้วยเรื่องราวของของกิน ของอร่อย และของแปลก หรือจะเป็นเคล็ดลับและเทคนิคการกินต่างๆ แบบที่คนดูจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

UPDATED

POPULAR

RELATED CHANNELS