Skip menu Skip content

krunoklek

  • Site Official Website
  • Genre Lifestyle
  • Station krunoklek
  • Cast ครูนกเล็ก จีรภัทร์ สุกางโฮง(ครูนกเล็ก จีรภัทร์ สุกางโฮง), ถูกใจ พิมพ์ภัสสร มกรพันธุ์(ถูกใจ พิมพ์ภัสสร มกรพันธุ์)
  • Aboutครูนกเล็กกับน้องถูกใจ ครอบครัวอารมณ์ดี ที่จะมานำเสนอไลฟ์สไตล์ในครอบครัว เรื่องราวของเด็ก ความสนุก ของเล่น นิทาน เพลง ละครสั้น ที่สอดแทรกไปด้วยความบันเทิงและความรู้ คลิปสนุก สร้างเด็กดี มีความรู้