Skip menu Skip content

โคบุตร ตำนานบุตรสุริยะ

  • Site Official Website
  • Genre การ์ตูน, animation
  • Station Vithita
  • Cast โคบุตร(โคบุตร), พญาราชสีห์(พญาราชสีห์), นางไกรสร(นางไกรสร), พระอาทิตย์(พระอาทิตย์), นางอัปสร(นางอัปสร), อรุณกุมาร(อรุณกุมาร)
  • Aboutเรื่องราวของโคบุตร มีความน่าสนใจทั้งการผจญภัย การต่อสู้ที่น่าตื่นเต้น รวมถึงโลกเหนือจินตนาการระหว่าง มนุษย์ เทพเจ้า และหมู่ยักษ์ แต่เหนือสิ่งอื่นใดโคบุตรได้สอดแทรกหลักความคิดสอนใจไว้ โดยมีหลักใหญ่ๆ คือ “ทุกชัยชนะ เริ่มต้นจากการให้อภัย” โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มจากการมีผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ แต่การใช้กำลังต่อสู้กันนั้นหาใช่ชัยชนะที่แท้จริงไม่ การให้อภัยซึ่งกันและกันต่างหาก

POPULAR