Skip menu Skip content

ขวานฟ้าหน้าดำ 2562

  • Date 2019-01-01 ~
  • Site Official Facebook page
  • Genre Drama
  • Station SAMSEARN OFFICIAL
  • Cast ขวาน/สุทธาเทพ(ข้าวตู พลพจน์ พูลนิล), พระธิดาบุษยา(ขวัญ ปิ่นทิพย์ อรชร), องค์อัมรินทร์(นัส ธนเดช ดีสีสุข), ขวาน/สุทธาเทพ (ตอนเด็ก)(ทิกเกอร์ ด.ช. ภัทระกร ตัณเดช), สุริยะเทพ(พินิจ วิบูลรังสรรค์), พระเจ้าแสงเพชร(พศิณ กรรณสูตร)
  • Aboutขวานฟ้าหน้าดำ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของ "สุทธาเทพ" เทวดาชั้นผู้น้อยซึ่งทำหน้าที่ล้างเท้าให้แก่บรรดาเทวดาผู้มาเข้าเฝ้าพระอิศวรและถูกกลั่นแกล้งเป็นประจำ พระอิศวรจึงได้ประทานขวานฟ้าให้สุทธาเทพใช้เป็นอาวุธป้องกันตัว ทว่าสุทธาเทพกลับใช้อาวุธดังกล่าวเพื่อล้างแค้นและข่มเหงรังแกเทวดาองค์อื่นที่ไม่ยอมสยบต่อตนเอง พระอินทร์ในฐานะผู้ดูแลสรวงสวรรค์จึงใช้ให้พระอาทิตย์ไปปราบสุทธาเทพจนสุทธาเทพพ่ายแพ้และได้รับแผลไหม้เกรียมที่ใบหน้า จากนั้นพระอินทร์จึงสาปซ้ำให้สุทธาเทพจุติลงไปเกิดบนโลกมนุษย์โดยที่ยังคงมีใบหน้าดำไหม้ติดตัวเพื่อชดใช้กรรม ต่อเมื่อทำความดีจนเป็นที่ประจักษ์แล้วเท่านั้นจึงจะกลับมามีใบหน้าปกติตามเดิมและได้ขวานฟ้ากลับคืนไปเป็นสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์