Skip menu Skip content

เก็บรัก

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre Romantic
  • Station Movie Copyrights Thailand
  • Cast กฤติน(บ๊อบ ทูน หิรัญทรัพย์), น้อย(จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์)
  • Aboutกฤติน (ทูน หิรัญทรัพย์) แต่งงานอยู่กินกับน้อย (เนาวรัตน์) จนมีลูกด้วยกัน 2 คน แต่กฤตินอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จึงต้องไปเรียนต่อที่อเมริกา น้อยยอมลำบากให้สามีได้สมความตั้งใจ หวังว่าเมื่อสามีกลับมาจะได้สบายพร้อมลูกทั้ง 2 คน จึงยอมทนทำงานเป็นสาวนั่งดริ๊ง แต่เมื่อความห่างไกล จิตใจของกฤตินจะแปรเปลี่ยนไปตามระยะทาง และเวลาหรือไม่