Skip menu Skip content

HIStory The Series Season 3

  • Date 2019-01-01 ~
  • Genre Taiwan, Drama,Romance
  • Station CHOCO MEDIA
  • Aboutจากเหตุการณ์กราดยิงปริศนาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตอย่างน่าสงสัย สี่ปีถัดมา เหมิงเฉาเฟิย เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตัดสินใจรื้อคดีและออกล่าตัว ถังอี้ ผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ในขณะที่ ถังอี้ เองก็ต้องหาคำตอบบางอย่างจากเหตุการณ์นี้เช่นกัน พรหมลิขิตพาให้ทั้งสองต้องออกล่าหาความจริง