Skip menu Skip content
UPDATED

HATETAG the project

  • Site Official Facebook page
  • Genre Movie
  • Station Goodthings TH
  • Cast โบล่า(ก้อย อรัชพร โภคินภากร)
  • Aboutทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่ 29 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป พบกับ 10 หนังสั้นในโครงการ #HATETAG the project สะท้อนเรื่องราวการบูลลี่บนโลกไซเบอร์ จาก 5 ผู้กำกับมือรางวัล พร้อมนักแสดงนำ ลุลา กันยารัตน์, เผือก พงศธร, เจเจ กฤษณภูมิ, อัด อวัช, นนท์ ศดานนท์, ก้อย อรัชพร, นาน่า ศวรรยา, แพต ชญานิษฐ์, ริว อิงครัต, กันต์ ชุณหวัตร, พี สาริษฐ์, จูเนียร์ ปณชัย, ย้ง ทรงยศและพลอย ชนิกานต์