Skip menu Skip content

แฟนพันธุ์แท้ 2018

  • Site Official Facebook Page
  • Genre เกมโชว์
  • Station Workpoint
  • Cast กันต์ กันตถาวร(กันต์ กันตถาวร)
  • Aboutรายการที่รวบรวมผู้คลั่งไคล้ ที่มีความรัก และความรู้ลึกรู้จริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งมาแข่งขันกัน เพื่อคัดเลือกผู้ที่รัก คลั่งไคล้ และรู้ลึกรู้จริงในเรื่องนั้นๆ มากที่สุดเพียงคนเดียว ให้ได้ครองตำแหน่ง “สุดยอดแฟนพันธุ์แท้” และคว้าของรางวัลสุดพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อที่แข่งขันไปให้ได้