Skip menu Skip content

ฟ้ามีตา

  • Date 2020-01-01 ~
  • Site Official Facebook page
  • Genre Drama
  • Station SAMSEARN OFFICIAL
  • Cast ผู้ดำเนินรายการ(ดาว ดวงดาว จารุจินดา)
  • Aboutฟ้ามีตา เป็นรายการสะท้อนปัญหาสังคมในรูปแบบละครสั้น ซึ่งจะมีนักแสดงที่มีชื่อเสียงหมุนเวียนกันมาแสดงในรายการนี้ โดยเนื้อหาของละครสั้นเป็นเรื่องเตือนใจให้เราได้รู้ว่า ใครทำอะไรไว้ก็ได้รับผลเช่นนั้น