Skip menu Skip content

ความทรงจำสีจาง

  • Date 2020-09-17 ~
  • Site Official Website
  • Genre Drama
  • Station Ch3Thailand
  • Cast ภูวดล(เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์), ปรวีร์ /แป้ง(เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ), อธิปัตย์(จ๊อบ ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต), ชมชนก(ซีน ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี), นรินทร์(บอล กัมมัญญ์ กลมแก้ว), สริตา(แคร์ ฉัตรฑริกา สิทธิพรม), ศรัณยา(โมนา อมลรดา ไชยเดช), เขมวิทย์(เอม วิทวัส รัตนบุญบารมี), เล้ง(วิน มาวิน ทวีผล)
  • Aboutเรื่องราว ของ ปรวีร์ หรือ แป้ง (เต้ย จรินทร์พร) ยูทูปเบอร์หน้าใหม่ไฟแรง ที่กำลังมีคนให้ความสนใจ เพราะนอกจากแป้งจะเรียนจบฟู้ดส์ไซน์มาโดยตรงแล้ว แป้งก็ยังชื่นชอบการทำอาหาร และมีสไตล์การทำอาหารที่น่าสนใจเป็นของตัวเอง นั่นเป็นเพราะแป้งอยากให้ “พี่ป้อง” พี่ชายคนเดียวของเธอที่หายไป พี่ชายที่เธอเฝ้ารอคอยให้กลับมา แต่ก็ไม่มีวี่แววว่า พี่ป้องจะกลับมาแป้งเริ่มเข้าทำงานตามสาขาวิชาที่เรียนมากับบริษัท “เฉลิมภิภัทรฟู้ดแลนด์” ตามคำแนะนำของ “ชมชนก” (ซีน ภัสธรากรณ์) เพื่อนสนิท ความตั้งใจและสดใสเป็นกันเองของแป้งทำให้ “ภููวดล เฉลิมภิภัทร” (เต้ย พงศกร) รู้สึกพิเศษและคุ้นเคยกับแป้งอย่างรวดเร็ว แม้ว่าภูวดลจะมีคู่หมายอย่าง “สริตา” (แคร์ ฉัตรฑริกา) อยู่แล้วก็ตาม แต่ภูวดลกลับไม่เคยรู้สึกกับสริตามากไปกว่าน้องสาวคนหนึ่ง แต่กับแป้งนั้นภูวดลรู้สึกผูกพันอย่างประหลาด เช่นเดียวกับแป้งที่รู้สึกอบอุ่นเวลาได้อยู่ใกล้กับภูวดล เพราะภูวดลมีบางอย่างคล้ายกับ “พี่ป้อง” ของเธอ แต่ภูวดลก็ไม่ใช่พี่ป้องของเธออยู่ดี ภูวดลและแป้งจึงเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรัก