Skip menu Skip content

FACE CONFIDENCE

  • Genre Reality
  • Station Face Confidence
  • Cast ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร(ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร), กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย(กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ เหลืองอุทัย)
  • Aboutเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคน อยากสวย...อยากเป็นที่สนใจ... แต่จะมีซักกี่คนที่มั่นหน้า!!! เพราะสถาณการณ์เสียเซลฟ์มาดักรอเจออยู่ทุกวัน มาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ เรียนรู้ทุกประสบการณ์ชีวิตอย่างมั่นหน้า ไปกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเปลี่ยนคุณให้ปังสุดๆ แล้วโลกจะได้เห็นว่า... “เมื่อคุณมั่นหน้า มั่นใจ...อะไรอะไรก็ดี๊ดี

UPDATED

VIDEOS