Skip menu Skip content

ช่างประจำบ้าน

  • Site Official Facebook Page
  • Genre ให้ความรู้เรื่องซ่อมแซมบ้าน, DIY
  • Station AMARIN TV HD 34
  • Cast ฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร(ฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร), บาส บดินทร์ บำบัดนรภัย(บาส บดินทร์ บำบัดนรภัย), สา หันสา ดวงใจ(สา หันสา ดวงใจ)
  • Aboutไขทุกปัญหาเรื่องบ้านที่กวนใจคุณ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ยากหรือง่าย รายการช่างประจําบ้านจะไปช่วยปลดล็อกทุกปัญหา ไขทุกข้อสงสัย แนะนําวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ทั้งการเลือกซื้อ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านอย่างถูกต้อง ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากพิธีกรมาดกวนและกูรูมืออาชีพที่คุณมั่นใจได้

UPDATED

PLAYLISTS

ช่างประจำบ้าน EP.60 (4)

ช่างประจำบ้าน EP.59 (4)

POPULAR