Skip menu Skip content

BTV

  • Site Official Facebook Fanpage
  • Genre วาไรตี้
  • Station BTV
  • Cast ปอนด์ ภริษา ยาคอปเซ่น(ปอนด์ ภริษา ยาคอปเซ่น)
  • AboutBTV มาจาคำว่า wellBeing คือความสุขมวลรวมของคนๆหนึ่งที่ประกอบไปด้วยเรื่องสุขภาพ ความสัมพันธ์ ความคิด จิตใจ หรือแม้กระทั่งเรื่องการเงิน เพราะผู้หญิงแต่ละวัยต้องการข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน BTV ตอบโจทย์ผู้หญิง40+ เสริ์ฟเรื่องราวที่ทำให้เราก้าวต่อไปอย่างสวยงามและมั่นคง

POPULAR